februari 2017

Prinsentreffen 2017 Remunj

Prinsentreffen 2017 in Remunj waas weer gaaf. Alle Prinsen, Vorsten en alle angere vastelaovendj hoeagwaardigheidbekleders,…eine sjoeane vastelaovendj toegewinstj! Publiek, Rainbow Entertainment, Ben en Dré bedanktj!